Kielichy i kustodia ziemi świętej

Święty Graal w religii katolickiej.

Święty Graal od zawsze budził zaciekawienie wśród osób wyznających religię katolicką. Warto najpierw powiedzieć czym był kielich graala. Według wierzeń, było to naczynie, z którego wino spożywał sam Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy. Mówi się również, że po wydaniu wyroku Piłat obmył Jezusowi ręce wodą, która była właśnie w kielichu graala. Dzisiaj za Sangreal uważany jest ten, który przechowywany jest w Walencji. Wykonany jest dokładnie z takich samych materiałów jak te, które według danych historycznych mogły być używane za czasów życia Jezusa. Oczywiście nie jest to kielich graala Jezusa, aczkolwiek jest celebrowany i stanowi ważny atrybut naszej wiary katolickiej. Z walenckiego kielicha graala korzystało wielu papieży w tym nasz Jan Paweł II, którego pontyfikat przeszedł do katolickiej historii. Nie można się zresztą temu dziwić. Był to człowiek zasługujący na szacunek i na miano świętego, którym został uhonorowany. Poszukiwania prawdziwego graala w dalszym ciągu trwają, czy przyniosą skutek? To może pokazać jedynie czas. Nawet dzisiaj można zamówić do kościoła kielichy mszalne w pracowni brązowniczej.

Zrozumienie religii katolickiej.

Nie każdy wyznawca religii katolickiej wie czym jest kustodia ziemi świętej pielgrzymki. Według niektórych jest to pewnie jeden z elementów towarzyszących nieodłącznie wierze katolickiej. W praktyce jednak znaczenie kustodii ziemi świętej pielgrzymki jest zupełnie inny. Jest to po prostu autonomiczna jednostka i jedna z prowincji braci franciszkanów. Wyznawcy wiary religijnej od zawsze podróżowali do ziemi świętej. Jest to obiekt westchnień i sposób na zrozumienie religii. Czując się prawdziwym chrześcijaninem warto byłoby dowiedzieć się czym jest kustodia ziemi świętej pielgrzymki oraz jakie są jej cele i założenia. Do czego dąży i czym się kieruje. Papież Polak Jan Paweł II doskonale o tym wiedział i cenił działalność kustodii ziemi świętej pielgrzymki. Dziś ludzie mają inne podejście do wiary oraz inaczej ją rozumieją. Nie jest to dla nich zabobon ani jedna z wielu legend mitologicznych a prawda, do której potrzeba dojrzeć. Nic więc dziwnego w tym, że dopiero w dorosłych latach życia zaczynamy interesować się zasadami w niej panującymi.

Oferta kustodii do znalezienia na: http://www.sacrum.com.pl/oferta/kustodia/